Vi är på utbildning

19.10.2017

Den 23 oktober är vi allihop på utbildning och anläggningen är därför stängd hela dagen.

Nyinsatt riskutbildning på engelska

26.09.2017

Nyinsatt kurs för dig som hellre vill ha utbildning på engelska

Den 2 oktober har vi satt in en extra grupp kl 12.45. Utbildningen bedrivs helt på engelska och du behöver inte ha med dig tolk. Antalet platser är begränsade, så boka med en gång för att försäkra dig om din plats.