Våra riskutbildningar för både bil och mc genomförs på svenska. Behöver du tolk, ordnar du det själv på egen bekostnad. Meddela oss vid bokningen att du tar med egen tolk. Tolken ska vara minst 16 år, men behöver inte vara auktoriserad. Vi har även vissa utbildningstillfällen på engelska.

Ange vid bokningen om du behöver automatväxlad bil, är gravid eller har någon sjukdom eller handikapp som kan påverka övningarna. 

För att kunna genomföra utbildningarnas praktiska delar är det viktigt att du är i slutet av din utbildning. Du ska till exempel klara av att köra självständigt, utföra hårda accelerationer och bromsa i höga hastigheter.

Du måste vara med under hela utbildningstiden för att bli godkänd och du måste vara aktiv i diskussionerna och övningarna. Har du inte tillräckliga förkunskaper kan läraren av säkerhetsskäl avbryta din utbildning. Vid avbruten utbildning är avgiften förverkad. Efter riskutbildningarnas olika delar meddelar vi Transportstyrelsen vilka som blivit godkända. Godkänd riskutbildning är giltig i fem år. 

Glöm inte att ta med dig giltig legitimation. Tolk behöver också kunna visa legitimation.