Skip to main content

På Stora Holm Trafikövningsplats tar vi våra kunders och medarbetares hälsa på största allvar och följer noga utvecklingen kring smittspridningen av Coronaviruset. Vi följer och anpassar våra råd till de som Folkhälsomyndigheten ger kring hur vi kan minska spridningen av smittan. Vi har en god handhygien, undviker kroppskontakt och vi har bland annat ändrat våra rutiner kring utandningstesterna som görs inför varje praktisk kurs.

Det är viktigt att vi alla tar ansvar och hjälps åt att minska smittspridningen. Om du känner dig sjuk, har symtom på luftvägsinfektion, hosta eller har feber och med anledning av detta vill avboka och boka om din kurs, så hjälper vi dig självklart med detta. Vi ber dig också att vara extra uppmärksam om du varit ute på en resa, speciellt i extra utsatta områden och områden som UD avråder ifrån.

Vi följer händelseförloppet och kommer att uppdatera informationen när och om det behövs. Här hittar du våra senaste uppdateringar