Skip to main content

I början av juni hade vi en lite annan typ av hojar på vår bana när forskare från VTI var här för ett cykelprojekt. Forskningsprojektet Säker mobilitet på cykel för ett hållbart åldrande syftar till att öka den säkra cyklingen för äldre trafikanter och under dagen hos oss fick ett tjugotal äldre testa olika varianter av cyklar.

Bakgrunden till projektet är bland annat FN:s globala mål om god hälsa och hållbara städer samt att bidra till Nollvisionen. En grupp som är särskilt utsatt är äldre trafikanter och nya cyklar behöver utvecklas som tar hänsyn till äldres förutsättningar. Målet är också att identifiera vilka hinder de äldre upplever beträffande cykling.

Till dagen efterlystes därför både vana och ovana cyklister och VTI:s ansvariga forskare Helena Selander var överrumplad över alla som hörde av sig och ville vara med.

Det är ett bra läge här, det är tillgängligt och lätt att ta sig hit med både bil och buss. Jag upplever att många också känner att de vill bidra till forskningen, vilket så klart är roligt, säger Helena Selander.

Cyklarna som testades var en vanlig oväxlad damcykel, en elcykel samt en trehjulig elcykel som ännu inte finns på marknaden. Deltagarna fick prova på att cykla i olika hastigheter, svänga, bromsa och att cykla med last. Förhoppningen är att fler ska se cykeln som färdmedel även till affären. För många var det en upplevelse att för första gången få prova på en elcykel. Efter att ha testat alla tre cyklarna fick deltagarna fylla i en enkät hur de upplevde respektive cykel och därefter genomfördes en gruppintervju kring cykling.

Projektet och resultaten beräknas vara färdiga i slutet av detta år.

VTI står för Statens väg- och transportforskningsinstitut.