Halkbanor

Vi erbjuder körning på flera typer av underlag - grus, asfalt, halt underlag och kuperad terräng. Vi har fem halkbanor där diverse riskövningar och andra övningar kan göras parallellt. Tillsammans bildar de en halkkörningsyta på 18 000 kvadratmeter.

Asfaltsbanor

På våra asfaltsbanor ges möjlighet till övningar i exempelvis bromsning, undanmanöver, precisionskörning och slalomkörning. I anslutning till många av banorna finns möjlighet att koppla upp sig till Wi-Fi, fiberlan, kommunalt vatten och el (230 V, 400 V, 16 amp och 32 amp). 

Offroadbana

Offroadbanan är belägen i ett naturligt kuperat område i anläggningen. Den erbjuder bland annat en vattenfylld vallgrav, körning i tvära uppåt- och nedåtlut samt körning i besvärlig terräng. Vi håller fortbildningskurser på offroadbanan. Banan kan även hyras för event.

ATV/fyrhjulingar

På anläggningen finns ett flertal banor för ATV/fyrhjulingar. Här finns utrymme för slalomkörning, broms- och gasövning över hinder, körning över parallella stockar/rör, storslalom, körning i brant backe, vattenhinder, körning i myrmark, skråkörning och diken.