Skip to main content

Idag måste varje yrkesförare genomgå Yrkesförarkompetensutbildning (YKB) vart femte år. Men denna utbildning innehåller inte någon form av riskutbildning. Under oktober genomförde vi därför vid två tillfällen projektet Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon här hos oss på Stora Holm, en utbildning med fokus på just risker i trafiken.

Projektet, som vi tidigare berättat om, är ett samarbete med Sveriges Åkeriföretag, VTI och NTF och finansieras med bidrag från Skyltfonden. Bakgrunden till att projektet drogs igång är den senaste tidens utveckling av den tunga trafiken på våra vägar. Den tunga trafiken har blivit mer förekommande och olycksutvecklingen går i en negativ riktning. Detta gör det självklart angeläget för alla oss som arbetar i den här branschen, att bidra med åtgärder som förhoppningsvis kan minska riskerna och olyckorna. Syftet med just detta projekt är att undersöka om och hur utbildning påverkar den egna riskmedvetenheten och om det i sin tur leder till reflektion över den egna attityden och beteendet.

Projektet vände sig till de som kör tunga fordon i tjänsten och intresset för att delta var stort. Mängder av förare från stora åkerier hörde av sig och ville delta och vi kunde till slut ta emot ett tjugotal yrkeschaufförer som delades upp för att under två heldagar genomgå utbildning med både teoretiska och praktiska moment som bland annat trötthet, distraktion, förarbeteende och hastighetens betydelse. Samtliga deltagare fick innan utbildningen svara på en enkät, de observerades under utbildningen och fick efter genomförd utbildning svara på ytterligare frågor.

Resultaten från enkäter, intervjuer och observationer är nu under bearbetning och kommer att presenteras i en rapport. Givetvis får ni läsa om det här!