Skip to main content

Förändrad arbetsmarknad och ökad efterfrågan av nya tjänster kräver anpassning av verksamheten. Nu erbjuder vi ännu fler riskutbildningar på engelska för att möta det växande behovet.

De senaste åren har det skett en markant ökning av antalet utländska körkort och behovet av att uppdatera utifrån de svenska reglerna och villkoren har därför blivit större. Har du ett körkort från ett annat land, så gäller det endast i vissa fall i Sverige. Om ditt körkort kommer från ett EES-land eller från Schweiz eller Japan så kan Transportstyrelsen besluta att du får byta ditt utländska körkort mot ett svenskt. Annars är regeln att körkort från länder utanför EES slutar gälla i Sverige ett år från den dag du blev folkbokförd här. Därför måste körkortsinnehavare se till att uppdatera sitt körkort så att det är behörigt att köra på. Ett av kraven är då att genomgå obligatorisk riskutbildning.

På Stora Holm har vi sedan flera år tillbaka bedrivit den praktiska delen av riskutbildningen, halkkörningen, med renodlade engelskagrupper och dessa kurser är ofta fullbokade. Det ökade behovet märks nu av ännu tydligare. Joakim Bruhn, som är utbildningsansvarig på Stora Holm Trafikövningsplats, berättar att efterfrågan från engelsktalande kunder har ökat.

Under 2019 märkte vi att kundtrycket ökade och vi bestämde oss då för att möta efterfrågan med fler kurser. Många av våra kunder är verksamma inom fordonsindustrin som ju är stor här i Göteborg, och där är det många som har körkort från sina hemländer. Dessa körkort är ju efter ett år inte längre giltiga här i Sverige och eftersom vi ser ett så pass stort behov har vi nu även dragit igång den teoretiska utbildningen på engelska, säger han.

Heldagsutbildningar har alltid varit populära hos kunderna och givetvis ges även de engelsktalande kunderna samma chans att göra både den teoretiska och den praktiska riskutbildningen på en och samma dag. Mer information om utbildningen på engelska hittar du här.

LÄS MER OM VILLKOREN FÖR UTLÄNDSKA KÖRKORT PÅ TRANSPORTSTYRELSEN