Affärsidé

Stora Holm Trafikövningsplats erbjuder och utvecklar trafiksäkerhetsutbildningar samt ytor för testkörning, event och demos. Våra kunder är körkortselever och trafikskolor, företag med bilen som arbetsplats samt fordonsindustrin. 

Verksamheten ska bidra aktivt till Nollvisionen, det vill säga att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

 

Vision
En säker trafik där människor visar riskmedvetenhet och hänsyn till varandra.