Skip to main content

Vår verksamhet har öppet som vanligt, men som vi tidigare skrivit så tar vi självklart våra kunders och medarbetares hälsa på största allvar. Vi följer noga utvecklingen kring smittspridningen av Coronaviruset och anpassar verksamheten utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. God handhygien uppmanas med uppsatta anslag i våra lokaler, vi undviker kroppskontakt och tar inte i hand med våra kunder eller besökare. Vi använder oss också av större lektionssalar för att våra elever ska kunna sitta med avstånd från varandra och vi gör inga utandningstest längre. Våra elever som genomför riskutbildning sitter alltid ensamma i bilen under de praktiska övningarna, vilket är ytterligare ett sätt att minska risken för smittspridning.

Det är emellertid viktigt att vi alla tar ansvar och hjälps åt att minska smittspridningen. Om du känner dig sjuk, har symtom på luftvägsinfektion, hosta eller har feber och med anledning av detta vill avboka och boka om din kurs, så hjälper vi dig självklart med detta. Vi ber även dig som känner någon form av symptom att inte kliva in på vårt kontor. Om du kommer till oss men känner dig osäker på om du är helt frisk, så ber vi dig istället att knacka på dörren eller ringa till oss. Då kommer vi ut och möter dig utomhus och gör bedömningen.

Våra mc-utbildningar är igång som vanligt. När det gäller de teoretiska övningarna tillämpar vi samma metoder som ovan, när det gäller de praktiska övningarna är risken för smitta mindre då de genomförs i friska luften. Vi är dock noga med att betona att hålla avstånd även utomhus.

Här kan du hitta våra senaste uppdateringar