Riskutbildningar för MC

Stora ytor med körning på olika underlag - vi garanterar dig en kul och innehållsrik utbildning hos oss.

Riskutbildning del 2 - praktik

Denna praktiska del av riskutbildningen handlar om riskerna med motorcykelkörning, om vanliga olyckssituationer och hur förarbeteenden påverkar. Du lånar MC av oss, vi har bland annat flera olika Yamaha-modeller som du kan prova under din dag hos oss.

Vi fokuserar på hastighetens betydelse och du får göra övningar på vår landsvägsslinga med verkliga hastigheter för att uppleva hur det känns i verkligheten. Du får också uppleva hur det är att hamna i situationer som ofta leder till olyckor, och lära dig hur du ska agera för att undvika dem.

Eftersom vi vill att du ska känna dig bekväm i din körning när du kommer till oss, är det viktigt att du är i slutskedet av din utbildning när du kommer till oss. Du kan ta hjälp av en trafikskola som hjälper dig att se om du är redo för riskutbildningen.

 

Riskutbildning del 1 - teori

Riskutbildning del 1 för MC är en teoretisk utbildning och lyfter fram de risker som är speciella för motorcyklister. Vi pratar om hur, när och varför du som MC-förare kan hamna i riskfyllda situationer och vad du kan göra för att undvika eller minska riskerna.

Den största vikten läggs på att diskutera och reflektera kring det egna ansvaret, men vi belyser även situationer där andra trafikanter kan ha svårt att samspela med dig som motorcyklist.

Denna del kan du göra under en heldag kombinerad med riskutbildningens del 2.

Under vinterhalvåret har vi ingen riskutbildning för MC. Välkommen till oss igen i mars 2019!

Olika typer av MC

Under din utbildning hos oss får du chans att köra flera olika modeller och typer av motorcyklar.

Erfaren personal

En trygg och erfaren personal lotsar dig genom övningarna och hjälper dig att bli en bra MC-förare.

Upplevelsen

Du får en verklighetstrogen och unik upplevelse under trygga och säkra förhållanden.

Stora ytor

Våra stora ytor är perfekta för att öva landsvägskörning.

Väldigt lärorikt att vara här och smidigt att kunna göra allt på samma dag, att gå igenom teorin och sedan testa det i praktiken. Här blir alla risker så tydliga och man får nya aspekter på hur svårt det är att bedöma hastigheter. Det är tydligt hur olika vi MC-förare uppfattar det.
Gabriella Svensson
Godkänd risk 1 & 2 MC
Jättebra utbildning med lärare som är bra på att förklara. Bra att kunna vara här en hel dag. Det teoretiska sätter sig verkligen och att sedan testa i praktiken var kul och nyttigt.
Robert Svensson
Godkänd risk 1 & 2 MC
En utbildning är bra om man kan lära ut den på rätt sätt. Och det är MC-lärarna på Stora Holm Trafikövningsplats duktiga på!
Rolf Unsgaard
Yamaha