Riskutbildning del 1 - teori

Riskutbildning del 1, eller riskettan för MC är en teoretisk utbildning och lyfter fram de risker som är speciella för motorcyklister. Vi pratar om hur, när och varför du som MC-förare kan hamna i riskfyllda situationer och vad du kan göra för att undvika eller minska riskerna.

Den största vikten läggs på att diskutera och reflektera kring det egna ansvaret, men vi belyser även situationer där andra trafikanter kan ha svårt att samspela med dig som motorcyklist.

Denna del kan du göra under en heldag kombinerad med riskutbildningens del 2.

Under vinterhalvåret har vi ingen riskutbildning för motorcykel.

Riskutbildning del 2 - praktik

Denna praktiska del av riskutbildningen handlar om riskerna med motorcykelkörning, om vanliga olyckssituationer och hur förarbeteenden påverkar. Du lånar motorcykel av oss, vi har bland annat flera olika Yamaha-modeller som du kan prova under din dag här.

Vi fokuserar på hastighetens betydelse och du får göra övningar på vår landsvägsslinga med verkliga hastigheter för att uppleva hur det känns i verkligheten. Du får också uppleva hur det är att hamna i situationer som ofta leder till olyckor, och lära dig hur du ska agera för att undvika dem.

Eftersom vi vill att du ska känna dig bekväm i din körning, är det viktigt att du är i slutskedet av din utbildning när du kommer till oss. Du kan ta hjälp av en trafikskola som hjälper dig att se om du är redo för riskutbildningen.

Under vinterhalvåret har vi ingen riskutbildning för MC.

Olika typer
av MC

Under din utbildning hos oss får du chans att köra flera olika modeller och typer av motorcyklar.

Erfaren personal

Vår erfarna personal lotsar dig genom övningarna och hjälper dig att bli en säker förare.

Upplevelsen

Du får sitta ensam i bilen för första gången och du som kör MC får prova flera olika modeller.

Stora ytor

Våra stora ytor är perfekta för att öva landsvägskörning.