Den obligatoriska riskutbildningen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del för både bil och mc. För att kunna genomföra utbildningarnas praktiska delar är det viktigt att du är i slutet av din utbildning. Du ska till exempel klara av att köra självständigt, utföra hårda accelerationer och bromsa i höga hastigheter.

Våra riskutbildningar för både bil och mc genomförs på svenska, men vi har även vissa utbildningstillfällen på engelska. Behöver du tolk, ordnar du det själv på egen bekostnad. Meddela oss bara vid bokningen att du tar med egen tolk. 

Ange även vid bokningen om du behöver automatväxlad bil, är gravid eller har någon sjukdom eller handikapp som kan påverka övningarna. Glöm inte att ta med dig giltig legitimation. Tolk behöver också kunna visa legitimation. 

Du måste vara med under hela utbildningstiden för att bli godkänd och du måste vara aktiv i diskussionerna och övningarna. Har du inte tillräckliga förkunskaper kan vi av säkerhetsskäl tvingas avbryta din utbildning. Då är tyvärr avgiften förverkad. Godkänd riskutbildning är giltig i fem år.