Risk 1 bil är en teoretisk utbildning och lyfter fram de risker som är speciella för bilister. Den omfattar:

  • alkohol och droger
  • trötthet
  • riskfyllda beteenden

Vi pratar om hur riskerna uppstår och vad du kan göra för att minska dem. 

Utbildningen är 3 timmar och 45 minuter lång och sker i en grupp om högst 16 deltagare.