Risk 1 mc är en teoretisk utbildning och lyfter fram de risker som är speciella för motorcyklister. Utbildningen omfattar:

  • alkohol och droger
  • trötthet
  • riskfyllda beteenden

Vi diskuterar hur och varför risker uppstår för mc-förare, vad du kan göra för att minska dem och belyser situationer där andra trafikanter har svårt att samspela med motorcyklister. Den största vikten läggs på det egna ansvaret.

Utbildningen sker i en grupp om högst 16 deltagare och är 3 timmar och 45 minuter lång.