Skip to main content

I vilka situationer sker olyckor i trafiken? Vad kan man som förare göra för att minska riskerna?

I oktober genomför våra kollegor på NTF projektet Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon – fallstudie av effekter. Bakgrunden är den senaste tidens olycksutveckling som har gjort det angeläget att vidta åtgärder som kan minska riskerna i vägtrafiken. Syftet med projektet är att undersöka hur utbildning påverkar riskmedvetenhet och se om det leder till reflektion över den egna attityden och beteendet. Det kommer att tas upp moment i körningen där risker tenderar att uppstå, för att höja medvetenheten hos föraren så att svåra situationer kan undvikas. Projektet strävar efter att uppnå en självvärdering hos kursdeltagarna.

NTF genomför projektet i samarbete med Sveriges Åkeriföretag, VTI och oss på Stora Holm Trafikövningsplats med bidrag från Skyltfonden.

Denna utbildning riktar sig till de som kör tunga fordon i tjänsten. Arbetar du som yrkeschaufför och tycker det vore spännande att delta i projektet? Givetvis är det kostnadsfritt. Kontakta våra kollegor på vast@ntf.se för mer information!