Stora Holm Trafikövningsplats är en av Sveriges största trafikövningsplatser. Anläggningen har fem halkbanor, bland annat en av Europas största, Östra halkbanan, med en yta på 9 000 m2. Vi tar årligen emot drygt 10 000 personer, både privatpersoner och yrkesförare, som genomgår olika typer av utbildningar hos oss. Vi hyr även ut vår anläggning till företag för konferenser, test och event.

Stora Holm Trafikövningsplats drivs som ett dotterbolag till NTF Väst. Flertalet av styrelseledamöterna i Stora Holm Trafikövningsplats styrelse ingår även i NTF Västs styrelse.

Vi är medlemmar i Föreningen Sveriges Trafikövningsplatser.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/storaholmtrafikovningsplats/
och på Instagram för aktuella uppdateringar kring utbildningar och vår övriga verksamhet.