Vanliga frågor

ANGÅENDE CORONAVIRUSET

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

På Stora Holm Trafikövningsplats tar vi våra kunders och medarbetares hälsa på största allvar och följer noga utvecklingen av Coronaviruset. Vi anpassar vår verksamhet utifrån de råd som Folkhälsomyndigheten ger kring hur vi kan minska spridningen av smittan.

Detta innebär bl a följande:

• Medarbetare med förkylningssymptom får inte komma till arbetsplatsen.

• Kunder med förkylningssymptom uppmanas att stanna hemma. Vi erbjuder fri ombokning för elever som känner sig förkylda eller oroade. Om en kund ändå kommer till kurs med sjukdomssymptom och vår personal gör bedömningen att det kan finnas risk för smittspridning kan deltagandet ställas in. Vi har även satt upp anslag på vår ytterdörr där vi påminner om att känna efter att man är helt frisk innan man kliver in. Annars kommer vi ut och möter kunden på utsidan.

• Vi uppmanar till god handhygien – tvättinstruktioner är anslaget på samtliga toaletter.

• Vi torkar av kontaktytor (dörrhandtag, kaffemaskiner etc) i våra lokaler flera gånger dagligen.

• Vi torkar av bilarna invändigt (ratt, växelspak etc) mellan varje grupp. På Stora Holm sitter eleverna alltid ensamma i bilen när de genomför övningarna, vilket är extra fördelaktigt nu i tider där man uppmanas att undvika kontakt i trånga utrymmen. Vi använder även våra större lektionssalar så mycket som möjligt, för att på så sätt möjliggöra för eleverna att ha ett större avstånd mellan varandra.

• Vi stoppar rutinmässigt alkotestning (vi följer Polisen i detta avseende). Alkotest används endast vid misstanke om alkoholpåverkan.

• Vi uppmanar till fysiskt avstånd och tar inte i hand när vi hälsar på kunder och samarbetspartners för att minska risken för smitta.

Vi följer utvecklingen löpande och kommer att göra nya bedömningar vid behov. Då kan ni läsa om det här samt i våra sociala kanaler.

REGARDING THE CORONA VIRUS

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

We take the health of our customers and employees seriously and closely follow the development of the Corona virus. We adapt to advice given by the Public Health Authority on how to reduce the spread of the infection:

• Employees with cold symptoms do not come to work.

• Customers with cold symptoms are encouraged to stay at home. We offer free re-booking. If a customer shows up with illness symptoms and we make the assessment that there may be a risk of spreading the infection, we can deny participation.

•Washing instructions are put up on the premises.

• We wipe contact surfaces several times daily.

• We wipe the cars internally between each group of customers. At Stora Holm Trafikövningsplats, the students always sit alone in the car, which is especially advantageous right now. We also use our large classrooms as much as possible, to enable the students to have a greater distance between each other.

• Alcohol testing is used only when suspect of alcohol influence.

• We always call for physical distance and do not shake hands when we greet customers and partners.

We continuously monitor developments and will make new assessments as needed.

Köpvillkor

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Beställning/distansavtal
Genom att boka via nätet ingår du ett distansavtal med Stora Holm Trafikövningsplats org nr 556640-4694. Vi informerar om att betalningsförpliktelse inträder i samband med bokning av utbildning på den här bokningssidan: bokarisk.se/storaholm. Genom köpet binder sig konsumenten till denna förpliktelse och betalning. Samtliga pris som kommuniceras till konsument är inklusive moms.

Beställning som gör på en webbplats 9§ Vid distansavtal som ingår på en webbplats är konsumenten bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen. Lag (2014:14)

Ångerrätt
Konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till Stora Holm Trafikövningsplats AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 12§ (ångerfrist) Lag 2014:14. När du handlat tjänster online av Stora Holm Trafikövningsplats har du alltid 14 dagars ångerrätt från det att avtalet ingåtts, det vill säga det datum från när du bokade och köpte en utbildning av oss. Tiden du har på dig att ångra köpet kallas ångerfrist och den börjar löpa från dagen efter du ingick avtalet. Om tjänsten utförs under ångerfristen, har du inte någon ångerrätt när tjänsten är fullgjord.

Om konsumenten lämnar meddelandet på näringsidkarens webbplats, ska näringsidkaren utan dröjsmål bekräfta mottagandet av meddelandet i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt har lämnat eller sänt ett meddelande enligt detta villkor, får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram. Lag 2014:14.

Undantag från ångerrätten
Undantag från ångerrätten 11§ (Lag 2014:14). Ångerrätt gäller inte för en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. Ångerrätten kan inte utövas efter det att tjänsten (utbildningen) har påbörjats (efter incheckning) eller utförts av Stora Holm Trafikövningsplats AB. Rätt till ångerrätt medges inte om utbildningen är påbörjad, vid sena ankomster, om elev blivit avvisad efter nykterhetskontroll eller omständigheter som föranleder påtaglig fara för den enskilde eleven och/eller om bedömning för andras fara och säkerhet kan uppstå. Ångerrätt medges inte heller om elev inte följer anvisningar från instruktören, sådan omständighet kan även omfattas av medicinska skäl.

Utnyttjande av ångerrätt
För att utnyttja din ångerrätt måste du alltid senast inom 14 dagar från det att du ingick avtal om tjänsten meddela Stora Holm Trafikövningsplats att du vill utnyttja din ångerrätt. Meddelande kan skickas per e-post till info@storaholm.se alternativt per post till Stora Holm Trafikövningsplats, Holmvägen 55, 417 46 Göteborg. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp.
Konsumentverket finns ett standardformulär som kan användas vid utgörande av ångerrätten.

Av- och ombokning
Om du behöver boka om eller av din bokade tid får detta ske kostnadsfritt inom två år från det att köpet genomfördes. Därefter har tidsfristen förfallit. Vid en avbokning har du inom 14 dagar alltid rätt att få pengarna tillbaka. Detta gäller från avtalets ingående enligt villkoren för ångerrätt. Av- och ombokning får ske fram till incheckning för utbildningstillfället. Detta görs via bokarisk.se/storaholm Logga in med dina användaruppgifter. Det går också bra att kontakta oss via tel 031-55 90 40.

Återbetalning
Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Återbetalning skrev inom 14 dagar från att vi mottagit ditt meddelande om att avtalet frånträtts. Observera att en avbokad tid inte innebär en automatisk återbetalning. Du måste kontakta oss för att återbetalning ska ske, enklast görs detta via info@storaholm.se alternativt via tel 031-55 90 40.

Fakturering (avgift 50 kr)
I samarbete med Afterpay erbjuder vi betalning efter leverans. efter att du genomfört ditt köp, skickas en faktura från Afterpay till den e-postadress du angett. Där finns en länk till MyAfterPAy där du bland annat kan välja att betala genom till exempel direktbetalning eller kort Du kan även bli erbjuden att dela upp din betalning eller skjuta fram betalningsdagen. Fakturan har 14 dagars kredittid och om den förfaller tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr.
För att kunna betala med AfterPay måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Vid köptillfället gör AfterPay en enklare kreditkontroll. Om du mot förmodan inte kan bli erbjuden att betala med AfterPay, kan du välja att betala med kort istället. För fullständiga villkor, läs mer här. Om du vill läsa mer om hur de olika betalsätten fungerar kan du göra det här.

Hur hittar jag hit?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Stora Holm Trafikövningsplats ligger på Holmvägen 55 på Hisingen, Göteborg. Från Tuvevägen och Hisingsleden är det skyltat mot Stora Holm. Använder du GPS eller kör via Google Maps, så slå in adressen Holmvägen 55. Det är skyltat mot Stora Holm Trafikövningsplats vid vår infart på Holmvägen.

Åker du kollektivt, tar du buss nummer 35 eller 135 från Hjalmar Brantingsplatsen. Vår hållplats heter Trafikövningsbanan. Följ skyltarna och när du kommer innanför grindarna fortsätter du rakt fram där du ser vårt grå hus som är märkt med NTF Väst och Stora Holm Trafikövningsplats. Här ligger vår reception, där du anmäler dig.

När får jag göra riskutbildningarna?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Du måste vara 16 år för den teoretiska delen, riskutbildning 1. För att gå riskutbildningens del 2, den praktiska delen, måste du vara 17 år. Detta gäller både för bil och mc. Du kan gå utbildningarna i vilken ordning du vill.

För lätt mc måste du vara 15 år och 9 månader för riskutbildning 1 och 2.

För att kunna genomföra riskutbildningens praktiska del för bil ska du till exempel klara av att köra självständigt, utföra hårda accelerationer och bromsa i höga hastigheter. Vi rekommenderar därför att du är i slutet av din utbildning för att kunna tillgodogöra dig den praktiska delen. Kom ihåg att ta med dig legitimation till utbildningen.

Krävs körkortstillstånd?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Du behöver inget körkortstillstånd för att genomgå riskutbildningarna. Däremot behöver du vara i slutet av din utbildning för att kunna tillgodogöra dig den praktiska delen, halkkörningen.

Riskutbildning innan teoriprovet?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Ja, riskutbildningen måste vara genomförd innan teoriprovet kan göras.

Hur lång tid tar riskutbildningarna?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

De teoretiska utbildningarna för bil och för mc är 3,5 tim. De praktiska utbildningarna är på ca 4 tim.

Vad händer under de olika riskutbildningarna?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Den teoretiska delen tar 3,5 tim och genomförs i någon av våra teorisalar där ni diskuterar risker i trafiken i storgrupp och i mindre grupparbeten.

Den praktiska delen av riskutbildningen, R2B, som är 4 tim och 15 min, inleds i vår huvudbyggnad där du först anmäler dig i vår reception. En lärare hämtar dig och övriga kursdeltagare för att börja med en kortare teoretisk genomgång i någon av våra utbildningssalar. Tillsammans diskuterar vi problematik kring hastighet, halka och risker med olika typer av underlag. Här berättar din lärare också om de olika övningar du kommer att få prova på ute på banan. Det omfattar bland annat bromsövningar på sträv asfalt, på halt underlag, bromsövningar i olika hastigheter, undanmanöver och hur du kör i kurva på halt underlag. Du sitter ensam i bilen under övningarna. Du kommer också få sitta som observatör när andra kör, vilket ger dig en annan upplevelse av vad som händer med bilen på olika underlag. Vi kör endast med automatväxlade bilar.

Utbildningen avslutas med ett besök i vår säkerhetshall, där vi fortsätter diskussionen om olika risker i trafiken och vad vi kan göra för att minska dem.

När du genomgått en riskutbildning hos oss och blivit godkänd, rapporterar vi till Transportstyrelsen. Du får också en bekräftelse från oss att du är godkänd.

Heldagsutbildning?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Bokar du en heldagsutbildning hos oss går du riskutbildning del 1 och del 2 på samma dag. Dagen börjar med den teoretiska delen kl 8.00. Vi gör en paus för fika med kaffe och macka. Kl 11.45 är det lunch. Vi rekommenderar att ni tar med er lunch själva, kylskåp samt micro finns att tillgå. Vi har endast enklare färdigrätter och fika till försäljning. Lunchrestaurang Franska Skafferiet finns på ca tio minuters promenadavstånd. Kl 12.45 startar den praktiska delen av utbildningen, som håller på till kl 17.00.

Checklista - vad behöver jag tänka på?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
  • Kom i god tid.
  • Ha med dig legitimation.
  • Flera av övningarna genomförs utomhus, så ha på dig för årstiden lämpliga skor och kläder.
  • Ta med egen tolk, om du är osäker på språket. Glöm då inte att meddela oss när du bokar att du tar med egen tolk.
  • Ta med mat om du ska vara hos oss en heldag.
  • Var i slutet av din utbildning, annars kan det vara svårt att klara av övningarna och bli godkänd.
  • Vi tillämpar nolltolerans, så var beredd på att göra utandningsprov.

Utandningsprov

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Vi har nolltolerans hos oss och gör därför utandningsprov inför varje kursstart för den praktiska delen av riskutbildningen.

Ta med privat bil?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Vi tillhandahåller automatväxlade bilar, det ingår i priset, och vi kör med Toyota Yaris samt Renault Zoe som är en elbil. Du får inte använda egen bil när du genomför riskutbildningen.

Dela bil med kompis?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Ni kan boka så att ni får vara i samma grupp, men under utbildningen hos oss har du förmånen att få köra ensam i bilen. Ni kan därför inte dela bil under utbildningen. Endast eventuell tolk får följa med.

 

Behov av tolk?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Behöver du tolk, ordnar du det själv på egen bekostnad. Du meddelar oss vid bokningstillfället att du tar med egen tolk. Vi har vissa utbildningstillfällen på engelska om det passar dig bättre.

Godkänd eller inte?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Du blir rapporterad digitalt till Transportstyrelsen direkt efter genomförd och godkänd riskutbildning. Därför är det viktigt att du har med dig giltig legitimation när du kommer till oss, så att vi kan rapportera till Transportstyrelsen.

För att bli godkänd måste du vara med under hela utbildningstiden och vara aktiv i diskussioner och övningar. Har du inte tillräckliga förkunskaper kan vi av säkerhetsskäl tvingas avbryta din utbildning. Då är tyvärr avgiften förverkad och du får boka in dig på ett nytt utbildningstillfälle.

Riskutbildningarna är giltiga i fem år från den dag du blir godkänd på utbildningen

Motorcyklar och övrig utrustning?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

När du gör riskutbildning 2 för MC så ingår det lån av motorcykel och utrustning. Samtliga motorcyklar har ABS-bromsar, är lättkörda och du har möjlighet att prova olika typer av motorcyklar under utbildningstillfället. Vi har MC-ställ, ryggskydd, handskar, stövlar och hjälmar i de flesta storlekar. Är du osäker på om din storlek finns, så kan du ta med dig egen utrustning. Observera att vi förbehåller oss rätten att bedöma att den möter våra krav på skyddsutrustning.

Vad krävs för att köra ATV?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

För att få köra terränghjuling/ATV måste du vara minst 15 år och 9 månader. För att få göra kunskapsprovet och få förarbeviset måste du ha fyllt 16 år. Du måste uppfylla ålderskraven för att gå våra kurser. Rekommenderad klädsel under utbildning med ATV är kraftiga skor eller stövlar, långa byxor, långärmad jacka alternativt tröja, skyddsglasögon/visir, handskar och vid behov regnkläder.

Hur betalar jag?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

När du bokar riskutbildning via vårt bokningssystem kan du betala med visakort/mastercard. Du kan också välja faktura som ska betalas inom 14 dagar. Då tillkommer en fakturakostnad på 50 kr.

Om jag kommer sent eller missar min tid?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Du måste vara med under hela utbildningstiden för att bli godkänd. Om du kommer sent eller missar din tid, utan att ha avbokat den, är avgiften tyvärr förverkad och du måste betala på nytt när du bokar en ny tid.

Avboka min tid?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Avbokning kan göras fram till kursstart. Det gör du enklast via vårt bokningssystem och här bokar du också därefter din nya tid. Har du inte för avsikt att boka en ny tid, så återlöser vi din biljett till inköpspriset. Återbetalning sker inte automatiskt, utan du måste kontakta oss efter att du har avbokat.

Mat och fika

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Vi har enklare färdigrätter och fika till försäljning. Kaffet bjuder vi på! Ska du tillbringa en hel dag här, rekommenderar vi att du tar med dig mat. Micro finns att tillgå. Du hittar också flera lunchrestauranger i närheten, ca 5-10 min bilväg från vår anläggning.

Observera att vi har begränsade möjligheter att erbjuda mat eller fika när vi har utbildning under helgerna.

Kontakt

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Har du frågor kring våra riskutbildningar är du välkommen att ringa oss på 031-55 90 40. Du kan också mejla din fråga till info@storaholm.se. Är du intresserad av företagsutbildningar eller någon av våra andra utbildningar kontakta oss här så återkommer vi till dig inom kort.

Hur hanteras mina personuppgifter?

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. GDPR ställer krav på hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter, för att du ska få ett starkare skydd och bättre möjligheter att påverka hanteringen av dessa.

Här hittar du vår integritetspolicy.