Minska risken

 

Trafiken är en av de mest riskutsatta miljöerna i vårt samhälle. Trafiksäkerhetsfrågor bör därför ingå som en del i ett systematiskt arbetsmiljöarbete där arbetsgivaren har ansvar för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall för sina anställda. 

Varför trafiksäkerhetspolicy?

Skapa rutiner och skaffa kunskap, så undviker du de vanligaste riskerna.

Vår vision

Vår verksamhet genomsyras av ett säkerhetstänkande och omtanke om människor, där nollvisionen alltid står i fokus.

Våra utbildningar

Vi har ett brett urval av fortbildningar. Läs mer om Halkkörning på halt och strävt underlag, Manöverkörning, Sparsam körning med flera.

" Mitt jobb handlar om att dagligen bidra till Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Då har jag nått mitt mål. "
Joakim Bruhn
Utbildningsansvarig

Våra utbildningar

Halkkörning på halt och strävt underlag

Utbildningen ger förståelse kring möjligheterna att undvika risker i trafiken. Vi pratar om hur hastigheten och det mänskliga beteendet påverkar olika trafiksituationer.

Manöverkörning

Denna utbildning vänder sig till er som har kostsamma fordonskostnader på grund av skador. Vad för typ av skador handlar det om och är de återkommande?

Sparsam körning

För många företag med bilflotta är underhåll och bränslekostnader oavsett om drivmedel är el, diesel eller bensin, de största utgifterna.

Hur kör du egentligen?

Har ni personal som sitter i bilen stor del av dagen? Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en inblick i bilens möjligheter och begränsingar. Väglagets och hastighetens

Ny teknik

Dagens moderna bilar har teknisk utrustning som är bra att ha kunskap om för både bränsleförbrukning, fordonsslitage och förarens säkerhet.

" Att köra i tjänsten är en arbetsmiljöfråga. Du som arbetsgivare kan påverka genom fordonsunderhåll, dåligt säkrad last och snäva tidsmarginaler. "
Michael Folkesson
Trafiklärare och ansvarig för YKB

Trafiken är en av de mest riskutsatta miljöerna i vårt samhälle. Trafiksäkerhetsfrågor bör därför ingå som en del i ett systematiskt arbetsmiljöarbete där arbetsgivaren har ansvar för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall för sina anställda. 

För en anställd som skadas i trafiken innebär det ofta ett både psykiskt och fysiskt lidande. Det kan också leda till omfattande skador för både arbetsgivaren och samhället. Några faktorer som man som arbetsgivare kan påverka är till exempel dåligt fordonsunderhåll, dåligt säkrad last och snäva tidsmarginaler som orsakar stress. 

Många gånger handlar det om saker som är enkla att åtgärda och som inte ska behöva hända, men man behöver rutiner och kunskap! 

Vems ansvar?

En arbets-
miljöfråga

Vill ni veta mer om hur detta påverkar arbetsmiljöarbetet?

Boka in ett möte med oss här! (Länk till UPSALE/GOOGLE KALENDER Alt till Olas mail)

Vår vision

Minska
risken
Vår verksamhet genomsyras av ett säkerhetstänkande och omtanke om människor, där nollvisionen alltid står i fokus. 
Vår vision är en säker trafik där människor visar riskmedvetenhet och hänsyn till varandra. 
Sedan 70 talet har man på vår anläggning bedrivit testverksamhet av innovativa lösningar. Här har Volvo testat sina bilar under flera decennier. Vi är stolta över att lösningar som dagligen räddar många liv, till exempel trepunktsbältet och airbagen är utprovade här. 
1974 startade vi med riskutbildningar och genom åren har verksamheten utvecklats till att vara en av Sveriges största anläggningar för trafiksäkerhetsutbildning. 

" När en anställd skadas i trafiken innebär det ofta ett både psykiskt och fysiskt lidande. Arbetsgivaren har ansvar för att minimera skadorna. Det handlar ju om relativt enkla åtgärder. Vi hjälper er skapa rutiner och få rätt kunskap! "
Ola Mattsson
Försäljningsansvarig

Det här verkar bra. Vi vill veta mer.

Boka in ett möte med oss här! (Länk till UPSALE/GOOGLE KALENDER Alt till Olas mail)

Vad gäller för oss som arbetsgivare?

Läs mer om arbetsmiljölagstiftningen och vad som gäller kring ditt ansvar. Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren här.