Vanliga frågor

Vanliga frågor vi brukar få handlar om vad man behöver tänka på vid sitt besök hos oss, hur lång tid utbildningarna tar och hur jag betalar för utbildningarna. Här hittar du både frågorna och svaren.

  • Kom i god tid.
  • Ha med dig legitimation.
  • Flera av övningarna genomförs utomhus, så ha på dig för årstiden lämpliga skor och kläder.
  • Ta med egen tolk, om du är osäker på språket. Meddela oss när du bokar att du tar med egen tolk.
  • Ta med mat om du ska vara hos oss en heldag. 
  • Var i slutet av din utbildning, annars kan det vara svårt att klara av övningarna och bli godkänd.
  • Vi tillämpar nolltolerans, så var beredd på att göra utandningsprov.

    Mer info hittar du här.

Stora Holm Trafikövningsplats ligger på Holmvägen 55 på Hisingen, Göteborg. Från Tuvevägen och Hisingsleden är det skyltat mot Stora Holm. Använder du GPS eller kör via Google Maps, så slå in adressen Holmvägen 55. Det är skyltat mot Stora Holm Trafikövningsplats vid vår infart på Holmvägen.

Information om kollektivtrafikens resor till oss finns i appen Västtrafik To go. Vår hållplats heter Trafikövningsbanan. 

Följ skyltarna och när du kommer innanför grindarna fortsätter du rakt fram där du ser vårt gråa hus som är märkt med NTF Väst och Stora Holm Trafikövningsplats. Här ligger vår reception, där du anmäler dig.

Du måste vara 16 år för den teoretiska delen, riskutbildning 1. För att gå riskutbildningens del 2, den praktiska delen, måste du vara 16 år, men vi rekommenderar dig att vara i slutet av din utbildning. Detta gäller både för bil och mc. Du kan gå utbildningarna i vilken ordning du vill.

För lätt mc måste du vara 15 år och 9 månader för riskutbildning 1 och 2.

Du behöver inget körkortstillstånd för att genomgå riskutbildningarna. Däremot behöver du vara i slutet av din utbildning för att kunna tillgodogöra dig den praktiska delen, halkkörningen. Du måste till exempel klara av att köra självständigt, utföra hårda accelerationer och bromsa i höga hastigheter.

Kom ihåg att ta med dig legitimation till utbildningen.

Riskutbildningen måste vara genomförd innan teoriprovet kan göras.

Ja, riskutbildningen måste vara genomförd innan teoriprovet kan göras.

Den teoretiska delen, R1B, tar 3,5 tim och genomförs i någon av våra teorisalar där ni diskuterar risker i trafiken i storgrupp och i mindre grupparbeten.

Den praktiska delen av riskutbildningen, R2B, som är 4 tim och 15 min, inleds i vår huvudbyggnad där du först anmäler dig i vår reception. En lärare hämtar dig och övriga kursdeltagare för att börja med en kortare teoretisk genomgång i någon av våra utbildningssalar. Tillsammans diskuterar vi problematik kring hastighet, halka och risker med olika typer av underlag. Här berättar din lärare också om de olika övningar du kommer att få prova på ute på banan. Det omfattar bland annat bromsövningar på sträv asfalt, på halt underlag, bromsövningar i olika hastigheter, undanmanöver och hur du kör i kurva på halt underlag. Du sitter ensam i bilen under övningarna. Du kommer också få sitta som observatör när andra kör, vilket ger dig en annan upplevelse av vad som händer med bilen på olika underlag. Vi kör endast med automatväxlade bilar.

Utbildningen avslutas med ett besök i vår säkerhetshall, där vi fortsätter diskussionen om olika risker i trafiken och vad vi kan göra för att minska dem.

När du genomgått en riskutbildning hos oss och blivit godkänd, rapporterar vi till Transportstyrelsen. 

Bokar du en heldagsutbildning hos oss går du riskutbildning del 1 och del 2 på samma dag. Dagen börjar med den teoretiska delen kl 8.00. Vi gör en paus för fika med kaffe och macka. Kl 11.45 är det lunch. Vi rekommenderar att ni tar med er lunch själva, kylskåp, bestick samt micro finns att tillgå. Vi har endast enklare färdigrätter och fika till försäljning. Restaurang Stora Holm finns på ca tio minuters promenadavstånd vid Stora Holm säteri. Kl 12.45 startar den praktiska delen av utbildningen, som håller på till kl 17.00.

De teoretiska utbildningarna för bil och för mc är 3,5 tim. De praktiska utbildningarna är på ca 4 tim.

Du blir rapporterad digitalt till Transportstyrelsen direkt efter genomförd och godkänd riskutbildning. Därför är det viktigt att du har med dig giltig legitimation när du kommer till oss, så att vi kan rapportera till Transportstyrelsen.


För att bli godkänd måste du vara med under hela utbildningstiden och vara aktiv i diskussioner och övningar. Har du inte tillräckliga förkunskaper kan vi av säkerhetsskäl tvingas avbryta din utbildning. Då är tyvärr avgiften förverkad och du får boka in dig på ett nytt utbildningstillfälle.


Riskutbildningarna är giltiga i fem år från den dag du blir godkänd på utbildningen

När du bokar riskutbildning via vårt bokningssystem kan du betala med Visakort, Mastercard och Swish. Du kan också välja faktura som ska betalas inom 14 dagar. Då tillkommer en fakturakostnad på 50 kr.

Ni kan boka så att ni får vara i samma grupp, men under utbildningen hos oss har du förmånen att få köra ensam i bilen. Ni kan därför inte dela bil under utbildningen. Endast eventuell tolk får följa med.

Behöver du tolk ordnar du det själv på egen bekostnad. Meddela oss vid bokning att du tar med egen tolk. Vi har vissa utbildningstillfällen på engelska om det passar dig bättre.

Tolken måste vara över 15 år och kan inte själv vara deltagare. Vi har inget krav på att tolken ska vara legitimerad.

När du gör riskutbildning 2 för MC så ingår det lån av motorcykel och utrustning. Samtliga motorcyklar har ABS-bromsar, är lättkörda och du har möjlighet att prova olika typer av motorcyklar under utbildningstillfället. Vi har MC-ställ, ryggskydd, handskar, stövlar och hjälmar i de flesta storlekar. Är du osäker på om din storlek finns, så kan du ta med dig egen utrustning. Observera att vi förbehåller oss rätten att bedöma att den möter våra krav på skyddsutrustning.

Du måste vara med under hela utbildningstiden för att bli godkänd. Om du kommer sent eller missar din tid, utan att ha avbokat den, är avgiften tyvärr förverkad och du måste betala på nytt när du bokar en ny tid.


Avbokning kan göras fram till kursstart. Det gör du enklast via vårt bokningssystem och här bokar du också därefter din nya tid. Har du inte för avsikt att boka en ny tid, så återlöser vi din biljett till inköpspriset. Återbetalning sker inte automatiskt, utan du måste kontakta oss efter att du har avbokat.

Det går bra att vänta inne i våra lokaler medan ditt barn eller vän utbildas. Här kommer även ett par tips till dig som vill hitta på något medan du väntar: 

På promenadavstånd från oss ligger Restaurang Stora Holm.  Där kan du ta en trevlig långlunch i lugn och ro medan du väntar. Mer information hittar du på deras webbsidaRestaurang Stora Holm

Lite längre bort ligger Skändlabergen där det finns det en vandringsled i härlig natur. Har du lite längre tid på dig kan du gå en slinga och bland annat uppleva 1800-tals torp och lämningar från stenåldern. Läs mer om Skändlaberget.

Vi har enklare frusna färdigrätter och fika till försäljning. Kaffet bjuder vi på! Ska du tillbringa en hel dag här, rekommenderar vi att du tar med dig mat. Micro, kyl och bestick finns att tillgå. Det finns även några lunchrestauranger i närheten, ca 5-10 min bilväg från vår anläggning.

Observera att vi har begränsade möjligheter att erbjuda mat eller fika när vi har utbildning under helgerna.

Vi har nolltolerans hos oss och gör därför utandningsprov inför varje kursstart för den praktiska delen av riskutbildningen.

Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. GDPR ställer krav på hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter, för att du ska få ett starkare skydd och bättre möjligheter att påverka hanteringen av dessa.

Här hittar du vår integritetspolicy.

Har du frågor kring våra riskutbildningar är du välkommen att ringa oss på 031-55 90 40. Du kan också mejla din fråga till info@storaholm.se.  Är du intresserad av företagsutbildningar eller någon av våra andra utbildningar kontakta oss här så återkommer vi till dig inom kort.

På Stora Holm Trafikövningsplats tar vi våra kunders och medarbetares hälsa på största allvar och följer noga utvecklingen av Coronaviruset. Vi anpassar vår verksamhet utifrån de råd som Folkhälsomyndigheten ger kring hur vi kan minska spridningen av smittan.

Detta innebär bl. a. följande:

• Medarbetare med symptom på Covid -19 får inte komma till arbetsplatsen.

• Kunder med symptom på Covid -19 uppmanas att stanna hemma. Vi erbjuder fri ombokning för elever som känner sig sjuka.  Om en kund ändå kommer till kurs med sjukdomssymptom och vår personal gör bedömningen att det kan finnas risk för smittspridning kan deltagandet ställas in. 

• På Stora Holm sitter eleverna ensamma i bilen när de genomför övningarna.

• Vi uppmanar till god handhygien – tvättinstruktioner är anslaget på samtliga toaletter. 

Beställning/distansavtal
Genom att boka via nätet ingår du ett distansavtal med Stora Holm Trafikövningsplats org nr 556640-4694. Vi informerar om att betalningsförpliktelse inträder i samband med bokning av utbildning på den här bokningssidan. Genom köpet binder sig konsumenten till denna förpliktelse och betalning. Samtliga pris som kommuniceras till konsument är inklusive moms.

Beställning som gör på en webbplats 9§ Vid distansavtal som ingår på en webbplats är konsumenten bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen. Lag (2014:14)

Ångerrätt
Konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till Stora Holm Trafikövningsplats AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 12§ (ångerfrist) Lag 2014:14. När du handlat tjänster online av Stora Holm Trafikövningsplats har du alltid 14 dagars ångerrätt från det att avtalet ingåtts, det vill säga det datum från när du bokade och köpte en utbildning av oss. Tiden du har på dig att ångra köpet kallas ångerfrist och den börjar löpa från dagen efter du ingick avtalet. Om tjänsten utförs under ångerfristen, har du inte någon ångerrätt när tjänsten är fullgjord.

Om konsumenten lämnar meddelandet på näringsidkarens webbplats, ska näringsidkaren utan dröjsmål bekräfta mottagandet av meddelandet i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt har lämnat eller sänt ett meddelande enligt detta villkor, får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram. Lag 2014:14.


Undantag från ångerrätten

Undantag från ångerrätten 11§ (Lag 2014:14). Ångerrätt gäller inte för en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. Ångerrätten kan inte utövas efter det att tjänsten (utbildningen) har påbörjats (efter incheckning) eller utförts av Stora Holm Trafikövningsplats AB. Rätt till ångerrätt medges inte om utbildningen är påbörjad, vid sena ankomster, om elev blivit avvisad efter nykterhetskontroll eller omständigheter som föranleder påtaglig fara för den enskilde eleven och/eller om bedömning för andras fara och säkerhet kan uppstå. Ångerrätt medges inte heller om elev inte följer anvisningar från instruktören, sådan omständighet kan även omfattas av medicinska skäl.


Utnyttjande av ångerrätt

För att utnyttja din ångerrätt måste du alltid senast inom 14 dagar från det att du ingick avtal om tjänsten meddela Stora Holm Trafikövningsplats att du vill utnyttja din ångerrätt. Meddelande kan skickas per e-post till info@storaholm.xn--fretagspresentation-q6b.nu alternativt per post till Stora Holm Trafikövningsplats, Holmvägen 55, 417 46 Göteborg. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp.

På Konsumentverket finns ett standardformulär som kan användas vid utgörande av ångerrätten.


Av- och ombokning

Om du behöver boka om eller av din bokade tid får detta ske kostnadsfritt inom två år från det att köpet genomfördes. Därefter har tidsfristen förfallit. Vid en avbokning har du inom 14 dagar alltid rätt att få pengarna tillbaka. Detta gäller från avtalets ingående enligt villkoren för ångerrätt. Av- och ombokning får ske fram till incheckning för utbildningstillfället. Detta görs via bokarisk.se/storaholm Logga in med dina användaruppgifter. Det går också bra att kontakta oss via tel 031-55 90 40.


Återbetalning

Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Återbetalning skrev inom 14 dagar från att vi mottagit ditt meddelande om att avtalet frånträtts. Observera att en avbokad tid inte innebär en automatisk återbetalning. Du måste kontakta oss för att återbetalning ska ske, enklast görs detta via info@storaholm.xn--fretagspresentation-q6b.nu alternativt via tel 031-55 90 40.


Fakturering (avgift 50 kr)

I samarbete med Afterpay erbjuder vi betalning efter leverans. efter att du genomfört ditt köp, skickas en faktura från AfterPay till den e-postadress du angett. Där finns en länk till MyAfterPay där du bland annat kan välja att betala genom till exempel direktbetalning eller kort Du kan även bli erbjuden att dela upp din betalning eller skjuta fram betalningsdagen. Fakturan har 14 dagars kredittid och om den förfaller tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr.
För att kunna betala med AfterPay måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Vid köptillfället gör AfterPay en enklare kreditkontroll. Om du mot förmodan inte kan bli erbjuden att betala med AfterPay, kan du välja att betala med kort istället. För fullständiga villkor, läs mer här. Om du vill läsa mer om hur de olika betalsätten fungerar kan du göra det här.