Fortbildning för dig som kör i tjänsten

För dig som yrkesförare eller kör mycket i ditt arbete är trafiken en del av din arbetsmiljö. Med verklighetstrogna utbildningar och övningar hjälper vi dig att bli en säkrare och tryggare förare.

Att köra i jobbet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivare är ansvariga för att minimera risker för ohälsa och olycksfall för sina medarbetare. Arbetsmiljöverket rekommenderar att de som arbetar som förare eller kör mycket i arbetet, bör genomgå trafiksäkerhetsutbildning inklusive övning på halkbana.

Halkkörning - testa och upplev

Vad kan du som förare göra för att minska riskerna i trafiken? Hur fungerar bilen när väggreppet plötsligt förändras och blir annorlunda? Och hur reagerar och agerar du som förare?

Förarens beteende, bilens säkerhetssystem och däck har stor betydelse, speciellt vid halt väglag. Målet med denna kurs är att öka medvetenheten om riskerna i trafiken och göra dig till en säkrare förare. Fokus läggs på hastighetens betydelse, bilens hjälpsystem och hur du själv fungerar som förare.

Både för dig som privatförare och för dig som kör i ditt arbete.

Förarbeteende och sparsam körning

Körbeteende har de flesta åsikter om. Varför gör förare som de gör och hur fungerar du i trafiken när du är stressad, trött eller distraherad?

Alla kan bli säkrare förare och skickligare på att manövrera sin bil. Arbetar du som yrkesförare och kör företagsbil är du dessutom en ambassadör för ditt företag när du är ute och kör. Hur påverkar du ditt företags varumärke?

Det här utbildningsblocket innehåller moment som hjälper dig att bli en bättre förare, med förbättrad körtaktik, ökad kunskap om trafikregler och diskussioner kring attityder och riskmedvetenhet. Kursen utformas och anpassas efter era specifika behov och önskemål och kan även kombineras med halkkörning.

Exempel på utbildning i detta block: Säkerhet i fokus inklusive halkkörning 8 timmar 3 400 kr p/p vid minst åtta deltagare som använder egen bil.

Precisionskörning - manövrera ditt fordon

Små skador kan kosta stora pengar. Vad kan förare själv göra för att minska risken för fordonsskador? Denna utbildning arbetar vi med både teori och praktik. Målet är att ge kursdeltagaren verktyg och praktisk övning i hur fordonet kan manövreras, så att skador på fordonet kan minimeras.

ATV/fyrhjuling

För dig som kör fyrhjuling i tjänsten krävs förarbevis. Vår utbildning för ATV/fyrhjuling ger dig som yrkesförare det du behöver för att få rätt behörighet och bli godkänd enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Utbildningen är uppdelad på två utbildningsdagar där teori varvas med praktiska moment enligt Transportstyrelsens kursplan. Kursen innehåller bland annat kör- och terrängteknik, olycksrisker, skyddsutrustning och körställning, lagar och bestämmelser, körning med lastat terrängsläp, vinschning samt körtest och kunskapsprov.

Godkänt prov rapporteras till Transportstyrelsen som utfärdar förarbeviset.

YKB - Yrkesförarbevis

Alla som arbetar som yrkesförare med gods- eller persontransporter måste ha ett yrkeskompetensbevis. Vi håller YKB-fortbildningar för buss- och lastbilsförare på totalt 35 tim. Denna fortbildning måste varje yrkesförare genomgå vart femte år.

Utbildningen är teoretisk och består av följande delkurser:
1. Sparsam körning
2. Godstransporter (last)
3. Lagar och regler
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus.

Delkurserna kan genomföras i valfri ordning. Yrkeskompetensbeviset utfärdas när samtliga fortbildningsdagar är genomförda.

Nästa utbildningstillfälle är 20-24/4 samt 8-12/6.

Kontakta vår YKB-ansvarige Michael Folkesson på
0705-86 34 58 om du har några frågor. Anmälan kan göras till folkesson@storaholm.se eller fyll i vårt kontaktformulär, så återkommer vi till dig.

Vill du boka eller veta mer?

Erfaren personal

En erfaren personal lotsar dig genom övningarna och hjälper dig att bli en bättre förare.

Stora ytor

Våra stora ytor erbjuder flera banor för många typer av övningar.

Halka på riktigt

Vi har halkbanor som är hala på riktigt, för en verklighetstrogen upplevelse.

Upplevelsen

Vi ger dig en upplevelse under säkra förhållanden med tips och råd kring din körning.

Vi väljer ju inte när vi behöver ge oss ut på vägarna, så det är jätteviktigt för oss att öva på olika situationer och väglag vi kan råka ut för. Ju mer man tränar och lär sig tekniken, desto mer känner man ju att man klarar.
Martin Kullander
Transportförare, Kriminalvården
Vi brukar göra en aktivitet tillsammans på arbetsplatsen varje år. Det är några av oss som kör mycket i arbetet och när jag läste om halkkörning hos er, blev jag inspirerad att komma hit med kollegorna. Både nyttigt och roligt på samma gång. Och det var verkligen lärorikt! Det blev många nya insikter kring hur stor betydelse däcken har och vilken hastighet man kan hålla på olika underlag. Och framför allt hur viktigt det är att hålla avstånd, det var något av det viktigaste vi tog med oss.
Marika Skoglund
Fallströms Maskinservice AB
Vi hade hört om Stora Holm och att man kunde göra olika aktiviteter här. När vi skulle ha en aktivitet tillsammans och göra något roligt ihop, så var det utmärkt att komma hit. Fortbildning med manöverkörning är ju både kul och viktigt för oss som har många som kör mycket i tjänsten.
Lars Andersson
Marknadschef, Kungälv Energi
Vi har haft utbildning på trafikövningsplatsen i många år och vårt mål är att alla nya brandmän ska få öva halkkörning med våra tunga fordon. Många olyckor händer när det är dåligt väglag, då är det extra viktigt att vi själva kan hantera de egna fordonen. Utbildningen på Stora Holm har ett bra upplägg, stora banor och det finns alltid en förståelse för vad vi har behov av.
Carl-Gösta Hermansson
Insatsledare, Bohus Räddningstjänstförbund