Fortbildning för dig som kör i tjänsten

För dig som yrkesförare eller kör mycket i ditt arbete är trafiken en del av din arbetsmiljö. Med verklighetstrogna utbildningar och övningar hjälper vi dig att bli en säkrare och tryggare förare.
VI ÄR IGÅNG SOM VANLIGT - här kan du läsa vad vi gör för att undvika smittspridning av Coronaviruset

Att köra i jobbet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivare är ansvariga för att minimera risker för ohälsa och olycksfall för sina medarbetare. Arbetsmiljöverket rekommenderar att de som arbetar som förare eller kör mycket i arbetet, bör genomgå trafiksäkerhetsutbildning inklusive övning på halkbana.

Halkkörning - testa och upplev

Vad kan du som förare göra för att minska riskerna i trafiken? Hur fungerar bilen när väggreppet plötsligt förändras och blir annorlunda? Denna utbildning genomförs på våra halkbanor och vänder sig till dig som kör i tjänsten, oavsett vilken typ av fordon du kör. Fokus läggs på hastighetens betydelse, bilens säkerhetssystem och hur du som förare fungerar.

Praktiska övningar som genomförs är bland annat:
- Bromsning på strävt och halt underlag
- Kraschfartsdemonstration
- Körteknik när det är halt

Vårt mål är att skapa en tryggare arbetsmiljö för dig med bilen som arbetsplats.

Precisionskörning - manövrera ditt fordon

Även små skador kan kosta stora pengar. Vad kan förare själva göra för att minska risken för fordonsskador? Denna utbildning belyser moment i körningen där skador ofta uppstår. Avsikten är att höja medvetenheten hos föraren så att dessa situationer kan undvikas. Målet är att ge varje deltagare verktyg och praktisk övning i hur fordonet kan manövreras, för att minimera skador.

Precisionskörning kan genomföras med alla typer av fordon, med eller utan släp och vi arbetar med både teori och praktik.

Utbildningen innehåller bland annat:
- Att göra det lätt för mig - hur gör jag då?
- Hur anpassar jag min körning utifrån bilens storlek och dess hjälpsystem?
- Praktisk manövrering av bilen som backning med olika svårighetsgrad, fickparkering och körning i smala passager

Förarbeteende

Många har synpunkter på sina medtrafikanter, men hur kör vi själva egentligen? Varför sker olyckor i trafiken och vad kan du som förare själv göra för att förutse olika situationer?

Utbildningen Förarbeteende - hur kör du egentligen? belyser moment i körningen där risker kan uppstå och målet är att höja medvetenheten hos varje förare.

Områden som berörs är bland annat:
- Attityder och känslor kopplade till trafik
- Vad gör stress med oss i trafiken?
- Kör du när du är trött?
- Vad distraherar dig, omedvetet och medvetet?

Denna teoretiska utbildning varvas med diskussionsövningar och målet är att varje deltagare ska göra en utvärdering av det egna förarbeteendet.

Sparsam körning

Utbildningen Sparsam körning - lär dig köra ekonomiskt och hållbart ger dig verktyg att köra smart och säkert ur både ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv.

Utbildningen innefattar bland annat:
- Bilens miljöpåverkan
- Ny teknik som elbil och laddhybrid
- Utmaningar i olika typer av trafik

Denna utbildning är teoretisk men varvas med diskussionsövningar bland deltagarna. Målet är att alla ska reflektera över det egna körbeteendet och dess påverkan i trafiken.

ATV/fyrhjuling

För dig som kör fyrhjuling i tjänsten krävs förarbevis. Vår utbildning för ATV/fyrhjuling ger dig som yrkesförare det du behöver för att få rätt behörighet och bli godkänd enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Utbildningen är uppdelad på två utbildningsdagar där teori varvas med praktiska moment enligt Transportstyrelsens kursplan.

Kursen innehåller bland annat:
- Kör- och terrängteknik
- Olycksrisker
- Skyddsutrustning och körställning
- Lagar och bestämmelser
- Körning med lastat terrängsläp

Utbildningen avslutas med körtest och kunskapsprov. Godkänt prov rapporteras till Transportstyrelsen som utfärdar förarbeviset.

YKB - Yrkesförarbevis

Alla som arbetar som yrkesförare med gods- eller persontransporter måste ha ett yrkeskompetensbevis. Vi håller YKB-fortbildningar för buss- och lastbilsförare på totalt 35 tim. Denna fortbildning måste varje yrkesförare genomgå vart femte år.

Utbildningen är teoretisk och består av följande delkurser:
1. Sparsam körning
2. Godstransporter (last)
3. Lagar och regler
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus.

Delkurserna kan genomföras i valfri ordning. Yrkeskompetensbeviset utfärdas när samtliga fortbildningsdagar är genomförda.

Kontakta vår YKB-ansvarige Michael Folkesson på
0705-86 34 58 för frågor om nästa utbildningstillfälle. Förfrågningar och anmälan kan göras till folkesson@storaholm.se eller fyll i vårt kontaktformulär, så återkommer vi till dig.

Vill du boka eller veta mer?

Erfaren personal

En erfaren personal lotsar dig genom övningarna och hjälper dig att bli en bättre förare.

Stora ytor

Våra stora ytor erbjuder flera banor för många typer av övningar.

Halka på riktigt

Vi har halkbanor som är hala på riktigt, för en verklighetstrogen upplevelse.

Upplevelsen

Vi ger dig en upplevelse under säkra förhållanden med tips och råd kring din körning.

Vi väljer ju inte när vi behöver ge oss ut på vägarna, så det är jätteviktigt för oss att öva på olika situationer och väglag vi kan råka ut för. Ju mer man tränar och lär sig tekniken, desto mer känner man ju att man klarar.
Martin Kullander
Transportförare, Kriminalvården
Vi brukar göra en aktivitet tillsammans på arbetsplatsen varje år. Det är några av oss som kör mycket i arbetet och när jag läste om halkkörning hos er, blev jag inspirerad att komma hit med kollegorna. Både nyttigt och roligt på samma gång. Och det var verkligen lärorikt! Det blev många nya insikter kring hur stor betydelse däcken har och vilken hastighet man kan hålla på olika underlag. Och framför allt hur viktigt det är att hålla avstånd, det var något av det viktigaste vi tog med oss.
Marika Skoglund
Fallströms Maskinservice AB
Vi hade hört om Stora Holm och att man kunde göra olika aktiviteter här. När vi skulle ha en aktivitet tillsammans och göra något roligt ihop, så var det utmärkt att komma hit. Fortbildning med manöverkörning är ju både kul och viktigt för oss som har många som kör mycket i tjänsten.
Lars Andersson
Marknadschef, Kungälv Energi
Vi har haft utbildning på trafikövningsplatsen i många år och vårt mål är att alla nya brandmän ska få öva halkkörning med våra tunga fordon. Många olyckor händer när det är dåligt väglag, då är det extra viktigt att vi själva kan hantera de egna fordonen. Utbildningen på Stora Holm har ett bra upplägg, stora banor och det finns alltid en förståelse för vad vi har behov av.
Carl-Gösta Hermansson
Insatsledare, Bohus Räddningstjänstförbund