Skip to main content

I vår verksamhet arbetar vi aktivt med att bidra till Nollvisionen, det vill säga att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Vår egen uttalade vision är en säker trafik där människor visar riskmedvetenhet och hänsyn till varandra. Men hur gör vi det då och går det att se om vårt arbete får några effekter? Grunden i vår verksamhet är riskutbildningar för blivande körkortstagare, både för bil och MC. Transportstyrelsen har vissa krav som dessa utbildningen måste uppfylla. Vår ambition är dock alltid att ge våra elever lite mer, att skapa ett mervärde och skicka med fördjupade insikter och kunskaper. Vi har en säkerhetshall där vi ger eleverna upplevelser som bidrar till egna insikter och därmed förhoppningsvis ett ökat säkerhetstänk i trafiken. Men våra kunder är inte bara blivande körkortstagare, även de som redan har körkort kan behöva vidareutbildning, de som kör mycket i sitt arbete kan behöva öva på vissa riskfyllda situationer för att känna sig tryggare och få en bättre arbetsmiljö. Bland annat. Detta arbete är inte styrt av myndigheter, utan av vår vision om att bidra till en säker trafik.

Hur ser utvecklingen ut i trafiken det här året då? Att 2018 var ett mörkt år sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv vet vi. Den preliminära statistiken för 2019 visar en mer positiv prognos med färre antal omkomna i vägtrafiken hittills jämfört med tidigare år. Under årets första tio månader har 192 personer omkommit i trafiken. 75 av dessa var oskyddade, det vill säga motorcyklister, cyklister, gående eller mopedister. Om vi tittar regionalt på Västra Götaland, vilket är vårt huvudsakliga upptagningsområde, har 17 personer omkommit i år jämfört med förra året då 44 personer förolyckades i trafiken under samma period. Detta är den lägsta siffran sedan 2006, så långt tillbaka som Transportstyrelsens statistik sträcker sig. Årets preliminära siffror pekar således i en positiv riktning – även om vi vet att december traditionellt är en trafikfarlig månad och att den fortfarande ligger framför oss.

Att arbeta förebyggande med trafiksäkerhet och att öka medvetenheten om det egna ansvaret hos varje förare är därför viktigt. Även Trafikverket arbetar på detta sätt och vill sätta trafiksäkerhetsfrågan på agendan igen genom att långsiktigt medvetandegöra och kunskapshöja för att förändra normer och beteenden. Man börjar prata mer och mer om nudging, dvs att knuffa trafikanterna i rätt riktning utan att använda pekpinnar eller berätta vad som händer om man gör fel. Hos oss får eleverna och besökarna själva uppleva, under säkra former, vad som kan hända om de fattar felaktiga beslut i trafiken. Att vårt arbete bidrar till ett minskat antal omkomna och skadade i trafiken, har vi självklart inga konkreta kvitton på, men vi är övertygade om att vårt arbete bidrar till att höja medvetandegraden och således ger ett ökat säkerhetstänk.