Skip to main content

Den praktiska delen av riskutbildningen görs året om, även under den vanligtvis torra och varma sommarperioden. Då är det ju sällan det är speciellt halt på vägarna. Därför måste vi som riskutbildare på en trafikövningsplats alltid se till att det finns hala underlag för våra kunder. Alla måste kunna få möjlighet att prova att köra på halka, oavsett årstid och väderlek. Vi måste därför simulera halka och det går att göra med olika metoder. 

Skid-Car är en form av halksimulator. Det är en ställning som monteras på bilen och skruvas fast under den. Genom att minska friktionen mot underlaget, så framkallas egenheter som halka när friktionen inte längre räcker till. Ställningen lyfter helt enkelt upp bilens hjul från marken och ju mindre hjulen trycker mot marken desto mindre friktion blir det. Desto halare blir det alltså. Det är alltid en lärare som sitter med i bilen som sköter denna manövreringen.

En annan variant för att simulera halka är det som kallas Easydrift. Det är en speciell plastring som monteras utanpå bilens däck och är ett annat sätt att minska friktionen mot sträva underlag som exempelvis asfalt. Körning måste ske på avsedda ytor och man ska undvika att köra på löst liggande grus och sten. Systemet Easydrift innebär att man behöver byta bil eller skifta hjul om man ska genomföra andra övningar, som exempelvis bromsning på strävt underlag.

Hos oss på Stora Holm använder vi oss av bilar utan plastringar eller ställning under. Vi har istället ytor som är belagda med en halkbeläggning som bevattnas och på så sätt blir hala på riktigt. Underlagets friktion kan jämföras med ishalka. VI har olika banor med olika material och precis som i verkligheten förändras friktionen utifrån omständigheter som temperatur, mängder vatten och hur många bilar som kört där innan. Så endast genom att bevattna våra olika banor, och utan några andra former av hjälpmedel på bilen, skapar vi olika typer av halka och du får känna på hur det känns att köra på en vägbana som är hal på riktigt. Du kör samma bil under hela utbildningen.  

Övningarna hos oss försöker spegla de vanligaste allvarliga olyckorna som sker i trafiken, vi har banor som är byggda som vanliga vägar och efterliknar verkligheten så mycket som möjligt. Vi har även större ytor med kringliggande områden som inte är farliga vid eventuella förarmisstag. Vår anläggning och våra banor tillåter alla typer av fordon som har vanliga däck utan dubbar, så som bussar, lastbilar och amfibiefordon.

En annan fördel är att du som elev här, då allt undervisning bedrivs på ett inhägnat område, får sitta själv i bilen. För första gången någonsin får du alltså prova på att köra bilen helt ensam. Givetvis har våra trafiklärare och instruktörer uppsikt över dig och ger dig råd och tips under och efter din körning. Så självklart är du inte ensam, du har alltid någon som kan vägleda dig och hjälpa dig genom de olika övningarna.