Skip to main content

Alla arbetsgivare ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket rekommenderar att de som arbetar som förare eller kör mycket i sitt arbete bör genomgå trafiksäkerhetsutbildning inklusive övning på halkbana. 

Idag är det många som har vägarna som sin arbetsplats och flera yrkesgrupper som bland annat väktare, hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, hantverkare och säljare tillbringar en stor del av arbetstiden i trafiken. För de som kör mycket i jobbet, oavsett om det är som yrkesförare eller för att ta sig mellan olika kundbesök, är trafiken i allra högsta grad en arbetsmiljöfråga. Enligt Arbetsmiljöverket ska därför trafik och trafiksäkerhet finnas med i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetet inte innebär en risk för ohälsa eller olycksfall för arbetstagaren. Det är alltså arbetsgivaren som, utifrån de arbetsförhållanden och risker som finns, ska vidta rätt åtgärder för att förebygga och minimera riskerna för olycksfall även för den del av arbetsmiljön som trafiken utgör.  

På Stora Holm Trafikövningsplats anpassar vi vår verksamhet utifrån de aktuella behov som finns hos varje kund och våra utbildningar justeras och förändras kontinuerligt. Stress, dåligt fordonsunderhåll, dåligt säkrad last, långa arbetspass utan vila och snävt tilltagna tidsmarginaler är några av faktorerna som bidrar till olyckor i trafiken. Genom verklighetstrogna utbildningar och övningar får varje deltagare prova på situationer de kan utsättas för i sitt arbete och vi hjälper till med verktygen för att hantera utmaningarna.

Under den något turbulenta våren har vi varit återhållsamma i vårt kursutbud, men under hösten kommer vi återigen att genomföra våra fortbildningar för de som kör mycket i sitt arbete. Vi erbjuder utbildningar om förarbeteende där vi bland annat tar upp hur attityder påverkar körningen, vi har utbildning inom precisionskörning, där målet är att föraren ska bli bättre på att manövrera sitt fordon och vi har utbildning om sparsam körning där föraren lär sig att köra smart och säkert. Givetvis har vi också utbildning på halkbanan för de som behöver uppdatera sina kunskaper att köra vid hala vägförhållanden.

Vi har vidtagit en rad åtgärder för att eliminera riskerna för smittspridning av Covid 19:

  • Medarbetare med förkylningssymptom får inte komma till arbetsplatsen 
  • Kunder med symptom uppmanas att stanna hemma
  • Vi uppmanar till god handhygien och har satt upp anslag för att påminna om detta i våra lokaler
  • Vi torkar av kontaktytor i våra lokaler flera gånger dagligen
  • Vi uppmanar till fysiskt avstånd och tar inte i hand när vi hälsar på kunder
  • Vi använder våra större lektionssalar för att möjliggöra ett större avstånd mellan kursdeltagarna
  • I de fall kursdeltagarna använder våra bilar, så torkar vi av dem invändigt efter varje deltagare och utbildning

Mer information om våra utbildningar hittar du här