Skip to main content

Att vår mark har en trafiksäker historia och är klassisk Volvomark visste vi, men det var fantastiskt roligt att få höra vilken stor betydelse platsen faktiskt haft ända sedan mitten av 1900-talet. I början av april hade vi förmånen att ta emot ett 20-tal veteraner som arbetat på Volvo bussar, personvagnar och lastvagnar och fick höra deras berättelser om vad de upplevt här. Och givetvis åkte vi runt banan och tog en titt på krockmuren, den belgiska pavén och på landsvägsslingan som de Volvoanställda döpte till livslängdsbanan.

Från början på 1950-talet och fram till mitten av 70-talet var nuvarande Stora Holm Trafikövningsplats provbanan för Volvos nya bilar och uppfinningar. Det var många körningar på natten, det var viktigt att inte visa upp nyheterna för tidigt innan man provat ut dem och enda sättet att undvika allmänhetens och medias nyfikenhet var att ägna nätterna åt provkörningar och krocktester. Inför att Volvo 140 skulle göra entré var det fullt av journalister runt hela anläggningen, alla ville få en skymt av Volvos nya bil. För att dölja vad som hände på banan och förhindra insyn så planterades därför stora granar längs med krockbanan. Ingen utom de invigda skulle få se hur ett krocktest gick till!

I slutet av 50-talet stod skakbanan färdig och det var ett stort framsteg. Gissningen hos de fd Volvoanställda var att den betalade av sig redan på en eftermiddag, då provkörningarna där tydligt visade på om det fanns brister i bilarna och därför gjorde det möjligt att justera och göra förbättringar innan de släpptes ut till försäljning på marknaden. Skakbanan finns än i dag kvar längs landsvägsslingan och Volvos gamla krocksten står kvar bredvid resterna av den gamla rampen i ena hörnet av anläggningen.

Marken här är en gammal sjöbotten och en del vattendjur levde kvar här och ställde till visst problem. Carl-Gunnar Söderberg, som arbetade på Volvo PV, berättar om dygnskörningarna på livslängdsbanan där man körde många mil i sträck med många timmars körning för att generera slitage som vid körning på naturlig väg. Frampå morgonen kunde det bli så extremt halt på vägen. Det visade sig att det var grodor som vaknat och kommit upp på vägen från vattendragen intill. En riktig halkbana redan då alltså, om än en ofrivillig sådan!