Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Stora Holm Trafikövningsplats hanterar dina personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Personuppgifter är data som på något sätt identifierar dig som person som exempelvis namn/kontaktperson, adress/fakturaadress och telefonnummer/e-postadress. Information gällande bokningar och försäljning räknas inte som personuppgifter, då de omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt. Stora Holm Trafikövningsplats är personuppgiftsansvarig, vilket innebär ansvar för

Läs mer