Skip to main content
Övrigt

Integritetspolicy

By 7 februari 2019februari 23rd, 2024No Comments

Denna integritetspolicy beskriver hur Stora Holm Trafikövningsplats hanterar dina personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation).

Personuppgifter är data som på något sätt identifierar dig som person som exempelvis namn/kontaktperson, adress/fakturaadress och telefonnummer/e-postadress. Information gällande bokningar och försäljning räknas inte som personuppgifter, då de omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Stora Holm Trafikövningsplats är personuppgiftsansvarig, vilket innebär ansvar för att dina uppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur hämtar vi in dem?
Stora Holm Trafikövningsplats hämtar in namn och uppgifter när personer bokar riskutbildning eller fortbildning hos oss. Vi tar endast in uppgifter som myndigheter kräver alternativt vad som krävs för att kunna genomföra utbildningen/arbetet. Detta sker i huvudsak genom vårt webbaserade bokningssystem och via mail.

Hur fungerar GDPR i praktiken hos Stora Holm Trafikövningsplats?
Vi har nödvändiga funktioner för att vi i vårt bokningssystem ska kunna hantera förfrågningar från dig som kund. Endast personal som är involverade i riskutbildningen har tillgång till dessa elevers personuppgifter. I vår verksamhet finns det krav från myndigheter på att uppgifter måste sparas under en bestämd tid. Transportstyrelsen kräver att vi sparar uppgift på kunder som varit här och deltagit i riskutbildning. Detta krav gäller i fem år. Därefter kan du kontakta oss om du vill att dina uppgifter tas bort. Vid inköp och försäljning lyder vi under bokföringslagen.

Om du har ingått ett kundavtal/bokning med Stora Holm Trafikövningsplats för någon annan typ av utbildning eller fortbildning kan du välja att bli borttagen från valda system eller som helhet.

Kontakt
Har du frågor om hur Stora Holm Trafikövningsplats hanterar dina personuppgifter eller om du vill nyttja dina rättigheter att korrigera alternativt avregistrera dessa, så kontaktar du oss enklast via mail info@storaholm.xn--fretagspresentation-q6b.nu . Det går också bra att ringa oss på telefon 031-55 90 40. Aktuella telefontider hittar du under Kontakta oss på vår webbplats.

Har du synpunkter på att vi inte har uppfyllt dina rättigheter enligt GDPR har du rätt att överklaga till tillsynsmyndighet.