Integritetspolicy

 


Denna integritetspolicy beskriver hur Stora Holm Trafikövningsplats hanterar dina personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation).


Personuppgifter är data som på något sätt identifierar dig som person som exempelvis namn/kontaktperson, adress/fakturaadress och telefonnummer/e-postadress. Information gällande bokningar och försäljning räknas inte som personuppgifter, då de omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.


Stora Holm Trafikövningsplats är personuppgiftsansvarig, vilket innebär ansvar för att dina uppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Vilka personuppgifter samlar vi in och hur hämtar vi in dem?

Stora Holm Trafikövningsplats hämtar in namn och uppgifter när personer bokar riskutbildning eller fortbildning hos oss. Vi tar endast in uppgifter som myndigheter kräver alternativt vad som krävs för att kunna genomföra utbildningen/arbetet. Detta sker i huvudsak genom vårt webbaserade bokningssystem och via mail.

Vår hemsida kan också innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, var vänlig notera att dessa webbplatser har sin egen policy, vilken Stora holm inte har någon kontroll över. Du bör noggrant utvärdera policyerna på dessa webbplatser innan du skickar några personuppgifter till dem.

Överföring till tredje land
Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Men i vissa fall överförs data till tredje land, exempelvis webbplatsdata till Google Analytics. När dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU och EES som inte säkerställer en adekvat nivå av skydd av personuppgifter använder vi Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att se till att dina uppgifter behandlas i enlighet med lagen och denna policy. Dessutom har vi adderat ytterligare säkerhetsåtgärder, såsom anonymisering och pseudonymisering av till exempel IP-adresser, i de fall där vi anser att skyddet av din integritet behöver stärkas.


Hur fungerar GDPR i praktiken hos Stora Holm Trafikövningsplats?

Vi har nödvändiga funktioner för att vi i vårt bokningssystem ska kunna hantera förfrågningar från dig som kund. Endast personal som är involverade i riskutbildningen har tillgång till dessa elevers personuppgifter. I vår verksamhet finns det krav från myndigheter på att uppgifter måste sparas under en bestämd tid. Transportstyrelsen kräver att vi sparar uppgift på kunder som varit här och deltagit i riskutbildning. Detta krav gäller i fem år. Därefter kan du kontakta oss om du vill att dina uppgifter tas bort. Vid inköp och försäljning lyder vi under bokföringslagen.

 

 

Om du har ingått ett kundavtal/bokning med Stora Holm Trafikövningsplats för någon annan typ av utbildning eller fortbildning kan du välja att bli borttagen från valda system eller som helhet, enligt denna integritetspolicy.

Cookies och storaholm.se

  1. Vad är en cookie?
    Cookies är små textfiler eller delar av information som sparas på din enhet (exempelvis dator, smartphone eller läsplatta) genom din webbläsare när du besöker Anticimex webbplatser, vidare benämnt som Sidorna. Varje cookie innehåller vanligtvis ett slumpmässigt genererat unikt nummer, namnet på sidan cookien kommer ifrån samt dess livslängd, d.v.s. hur länge cookien finns lagrad på din enhet. Cookies utgör inget hot mot din enhet och överföring av exempelvis virus är därför inte möjlig.

  2. Vad använder vi cookies till?
    Vi använder Cookies för att förbättra din upplevelse på våra Sidor. Vi använder även cookies för att sammanställa anonym, aggregerade statistik som gör det möjligt att förstå hur användare använder våra Sidor vilket på sikt hjälper oss att förbättra Sidornas struktur och innehåll.

 

Kontakt
Har du frågor om hur Stora Holm Trafikövningsplats hanterar dina personuppgifter, vår integritetspolicy eller om du vill nyttja dina rättigheter att korrigera alternativt avregistrera dessa, så kontaktar du oss enklast via mail info@storaholm.xn--fretagspresentation-q6b.nu . Det går också bra att ringa oss på telefon 031-55 90 40. Aktuella telefontider hittar du under Kontakta oss på vår webbplats.


Har du synpunkter på att vi inte har uppfyllt dina rättigheter enligt GDPR har du rätt att överklaga till tillsynsmyndighet.