Skip to main content

Magnus Granström är ny ordförande i Stora Holms styrelse, det beslutades på bolagsstämman i april. Han tar över ordförandeskapet efter Lillemor Holm.

Till vardags är Magnus Granström föreståndare för SAFER, ett kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet knutet till Chalmers. Magnus har tidigare haft flera ledarroller inom Volvo, varit forskningschef på Jönköping University samt arbetat på Universitetet i Cambridge.

Hur känns det att du har blivit vald till ordförande?

– Det känns kul och spännande. Lillemor har ju gjort ett strålande arbete så det finns en bra bas att jobba vidare från nu.

Varför vill du leda Stora Holms styrelse?

– Stora Holm är en viktig aktör, framför allt när det gäller utbildning men också för andra typer av aktiviteter där det behövs en testbana för olika typer av fordon. Det finns också en bra koppling till mitt ordinarie arbete som föreståndare för SAFER där vi jobbar med forskningsprojekt för trafiksäkerhet.

Vad hoppas du åstadkomma som ordförande?

– Jag vill bygga vidare på det som har gjorts de senaste åren med utveckling av verksamheten både vad gäller kursutbudet och den fysiska infrastrukturen. Detta för att säkra Stora Holms ledande position samt för att vara redo för nya behov som kommer framöver.

Vilka utmaningar ser du framför dig?

Det kommer nya typer av fordon, elsparkcyklar är bara ett exempel på detta, och vi behöver vara förberedda på nya krav och behov som kan komma när lagstiftning m.m. ändras. Det kommer säkert också att bli en fortsatt tuff konkurrens om elever och lärare framöver.

Hur kommer man märka att Stora Holm har fått en ny ordförande?

– Förmodligen inte så mycket initialt, men jag hoppas kunna bidra med den kunskap vi bygger inom SAFER och det nationella och internationella nätverk vi har.

Vi hälsar Magnus Granström välkommen till Stora Holm!

Utöver Magnus Granström sitter även Leif Blomkvist, Carl Johan Almqvist och Helena Isaksson i Stora Holms styrelse.