Skip to main content

De flesta verksamheter har medarbetare som transporterar sig, i tjänsten eller till arbetsplatsen. Många av dessa sker med bil. Då är alltså bilen en del av arbetsmiljön. En miljö som ska vara säker.

Nästan hälften av dödsolyckorna i den svenska vägtrafiken är arbetsrelaterade. Det betyder att de skedde i tjänsten eller på väg till eller från arbetet. Detta skriver Trafikverket som i höstas tog fram en vägledning för arbetsgivare: Trafiksäkra resor i tjänsten.

Vägledningen tar upp vad du som arbetsgivare kan arbeta med för att göra det mer trafiksäkert för dina medarbetare. Transporterar dina medarbetare sig i bil kan du använda vägledningen för råd om säkra fordon, hastighetsefterlevnad, alkohol och drogpåverkan, bältesanvändning, trötthet och distraktion, samt säker lastning. Mycket av detta som vi på Stora Holm trafikövningsplats går igenom i våra fortbildningar för företag. Förutom trafiksäkerhet och risker kan vi också prata hållbar och sparsam körning som är ett område som hela tiden utvecklas i takt med ny teknik och nya bilar.

En del i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Hos Arbetsmiljöverket går att läsa att det i arbetsmiljölagen står att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Många svåra olyckor och tillbud inträffar i trafiken. Därför ska även trafik och trafiksäkerhet finnas med i företag och organisationers arbetsmiljöarbete.

Vi erbjuder arbetsgivare hjälp med denna del i arbetsmiljöarbetet. Utbildningen kan skräddarsys utifrån just era behov och innehålla både praktiska och teoretiska delar. I den teoretiska delen resonerar vi kring de områden som nämndes här ovan och målet är att öka medvetenheten om riskerna i trafiken så att föraren därigenom ska känna sig säkrare.

Längesedan du gjorde halkan?

En både rolig och viktig del i utbildningen är att praktiskt få känna på inbromsning vid höga hastigheter, på torrt och halt underlag. Har ni era egna bilar med er är detta ett perfekt tillfälle att lära känna din tjänstebil, hur snabbt den bromsar och vad som händer med den när du tvärnitar. Vi kan också göra olika manövreringsövningar av bilen som backning med olika svårighetsgrad, fickparkering och körning i smala passager, detta för att undvika skador på era och andras fordon.

Fortbildning som åtgärd

I Trafikverkets vägledning går också att läsa

När trafiksäkerhet är en arbetsmiljörisk ska den behandlas som en sådan. Detta innebär att arbetsgivaren, i sin arbetsmiljöpolicy, behöver göra klart hur arbetet ska gå till för att åstadkomma en så god trafiksäkerhet som möjligt. Dessa åtgärder bör vara konkreta och lätta att följa upp.

Att gå en riskutbildande fortbildning på Stora Holm Trafikövningsplats kan vara en bra punkt att lägga in i åtgärdsplanen!

Kontakta oss om du vill veta mer om våra utbildningar: forsaljning@storaholm.se

Mer läsning: